ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / B2B

MicrosoftTeams-image

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συντήρησης, απασχολούμε μια ομάδα πιστοποιημένων μηχανικών , ειδικευμένο προσωπικό διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας καθώς και προσωπικό υποστήριξης αφιερωμένο στην παροχή συντήρησης, φροντίζοντας με επιμέλεια κάθε αεροσκάφος.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

CAMO

Η ifly παρέχει επίσης υπηρεσίες διαρκούς αξιοπλοΐας σε μία ευρεία γκάμα ελικοπτέρων και αεροσκαφών μέσω της πιστοποίησής ως Continuous Airworthiness Management Organization (C.A.M.O. – EL.CAMO.0018) από την Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

Η διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας ιδιωτικών εναέριων μέσων, καθώς και αυτών εμπορικής χρήσης, γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.) και της Υ.Π.Α.

Συγκεκριμένα μέσω του εξειδικευμένου τμήματος C.A.M.O. της εταιρείας γίνεται:
• Ο σχεδιασμός της συντήρησης των αεροσκαφών,
• H παρακολούθηση της συντήρησης τους και η πιστοποίηση των φορέων που την υλοποιούν,
• H παρακολούθηση των νέων προδιαγραφών για τους κινητήρες και το αεροσκάφος καθώς και
• H παρακολούθηση, αρχειοθέτηση, ανανέωση και καταγραφή των αρχείων και βιβλίων των αεροσκαφών

Μέσω των παραπάνω διαδικασιών η ifly εγγυάται τη ποιότητα συντήρησης του αεροσκάφους σας και την αξιοπλοΐα του.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Υ.Π.Α. Δ2/Α/13215/4643 από 9/4/2009, όλα τα μεγάλα αεροσκάφη, αεροπλάνα με μέγιστο βάρος απογείωσης άνω των 5.700Kgr, και όλα τα μη μονοκινητήρια ελικόπτερα, οφείλουν να υπόκεινται σε οργανισμό C.A.M.O. ο οποίος θα πιστοποιεί την συντήρησή τους.

Technical Maintenance, CAMO. PART 145
Technical Maintenance, CAMO. PART 145

Part 145

Η ifly είναι επίσης εγκεκριμένος οργανισμός συντήρησης κατά EASA (European Union Aviation Safety Agency) Part 145. Η εταιρία έχει λάβει την πιστοποίηση ως φορέας για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε συγκεκριμένους τύπους αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Αυτό σημαίνει πως η απαιτούμενη συντήρηση έχει εκτελεστεί σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και έχει αποδεσμευτεί σωστά από κατάλληλα εγκεκριμένο και πιστοποιημένο τεχνικό.

Βασικές πτυχές για μια τέτοια πιστοποίηση είναι η ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων, επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, η αρχειοθέτηση και καταγραφή όλης της βιβλιογραφίας και των δεδομένων των αεροσκαφών, η ύπαρξη των απαιτούμενων εργαλείων και εξοπλισμού για την εκτέλεση της συντήρησης, όπως επίσης και η ποιοτική διασφάλιση και συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικά προβλεπόμενες απαιτήσεις καθώς και η δυνατότητα προγραμματισμού και συντονισμού της εκάστοτε απαιτούμενης συντήρησης.