ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ COVID

ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

COVID entry requirements within Greece

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, επιτρέπεται η είσοδος σε επιβάτες:

• Με υπηκοότητα από χώρες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους

• Με υπηκοότητα από χώρες του Σένγκεν και τα μέλη της οικογένειάς τους

• Υπήκοοι τρίτων χωρών με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. visa)

Προς το παρόν δεν υπάρχει απαίτηση καραντίνας για την είσοδο στην Ελλάδα.

Όλοι οι επιβάτες που φθάνουν στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να επιδείξουν κανένα τεστ του Covid19 ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ούτε πιστοποιητικό ανάρρωσης.

Όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών (PLF).

Οι ταξιδιωτικές εντολές και οι περιορισμοί αλλάζουν συνεχώς, γι’ αυτό συνιστούμε στους επιβάτες να επικοινωνούν με την Πρεσβεία τους ή/και να επισκέπτονται τις επίσημες ιστοσελίδες των Επίσημων Φορέων σε κάθε χώρα από/προς την οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, πριν από την πτήση τους.

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ