Η Ifly στην πρώτη γραμμή της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας με την πιστοποίηση ISO 14064 Q-Cert

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ifly διακρίθηκε, λαμβάνοντας δύο σημαντικές πιστοποιήσεις, που εστιάζουν στη δέσμευσή της για βιωσιμότητα. Ειδικότερα, η εταιρεία  συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των:

  1. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14064-1:2019
  2. Πρωτόκολλο GHG

 

Η IFLY S.A. βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στον τομέα των ελληνικών αερομεταφορών με την πιστοποίηση ISO 14064 Q-Cert.  Η πιστοποίηση αυτή υποδηλώνει την ηγετική θέση της εταιρείας στην περιβαλλοντική καινοτομία και αποτελεσματικότητα, επιδεικνύοντας την αφοσίωσή της στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη συμβολή της στις προσπάθειες παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση πιστοποιεί ότι η IFLY S.A. συμμορφώνεται με τα αυστηρά πρότυπα ISO 14064, διασφαλίζοντας ένα ισχυρό, ανεξάρτητα ελεγμένο σύστημα για τη διαχείριση και την αναφορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προωθεί επίσης τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών, βοηθώντας την εταιρεία στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας.

Η πιστοποίηση ISO 14064 είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό διεθνές πρότυπο που παρέχει στους οργανισμούς ένα πλαίσιο για τον ποσοτικό προσδιορισμό, την παρακολούθηση και την αναφορά εκπομπών και αφαιρέσεων αερίων θερμοκηπίου (GHG). Διευκολύνει τη διαφάνεια στις περιβαλλοντικές αναφορές, υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά με επίκεντρο τη βιωσιμότητα.

Με την πιστοποίηση αυτή της ifly, υπογραμμίζεται η σημασία τέτοιων προτύπων για την προώθηση της επιχειρηματικής αξιοπιστίας, της αποτελεσματικότητας και της προόδου σε ολόκληρο τον κλάδο προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ